Služby

 • Obchody s potravinami ( 20 m, 500 m, 1000 m )
 • Rozličný tovar a drogéria ( 300 m )
 • Kaderníctvo ( 500 m )
 • Pohostinstvo ( 50 m, 500 m )
 • Obvodný lekár ( 800 m )
 • Obecný úrad ( 500 m )
 • Korzo ( 800 m )
 • Pec ( 800 m )
 • Fitness vo voľnej prírode ( 800 m )
 • Amfiteáter ( 800 m )
 • Reštaurácia na Dunaji  Port Pollák ( 1000 m )
 • Prístav ( 1000 m )
 • Miesto pre spúšťanie člnov ( 500 m )
 • WIFI ( 800 m )

 

Services

 • Grocery ( 20 m, 500 m, 1000 m )
 • Mixed goods and drugstore ( 300 m )
 • Hairdresser´s ( 500 m )
 • Catering ( 50 m, 500 m )
 • Family doctor ( 800 m )
 • Municipal office ( 500 m )
 • Promenade ( 800 m )
 • Stove ( 800 m )
 • Fitness in the nature ( 800 m )
 • Amphitheatre ( 800 m )
 • Restaurant on the Danube Port Pollák ( 1000 m )
 • Port ( 1000 m )
 • Place for boat starting ( 500 m )
 • WIFI ( 800 m )