Dostupnosť hromadnými dopravnými prostriedkami:

 • miestna autobusová zastávka na trase Komárno - Štúrovo: 80 m
 • železničná stanica Gbelce: 12 km
 •  železničná stanica Štúrovo: 18 km
 • železničná stanica Chotín: 28 km
 • železničná stanica Komárno: 30 km
 • železničná stanica Nové Zámky: 45 km
 • železničná stanica Lábatlan v Maďarskej republike: 1 km 

 

Availability by means of transport:

 • local bus stop on the trace of Komárno - Štúrovo: 80 m
 • railway station Gbelce: 12 km
 • railway station Štúrovo: 18 km
 • railway station Chotín: 28 km
 • railway station Komárno: 30 km
 • railway station Nové Zámky: 45 km
 • railway station Lábatlan in Hungary: 1 km