Nová akcia

27.12.2010 17:25

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.